Pirkanmaan energiatase

Pirkanmaalla kulutetaan vuosittain energiaa noin 20 terawattituntia (TWh). Suurimmat kuluttajat ovat teollisuus ja rakennusten lämmitys, jotka yhteenlaskettuna kuluttavat noin kaksi kolmennasta maakunnassa käytetystä energiasta. Nämä kaksi ovat lähes tasavahvoja, joskin teollisuus on toistaiseksi ollut hienoisessa johdossa.

Kolmenneksi suurin energiankuluttaja Pirkanmaalla on liikenne noin 4,5 TWh:n vuosikulutuksella. Teollisuuden, lämmityksen ja liikenteen lisäksi muu energian kulutus on noin 2 TWh:a vuodessa. Käytännössä muu energian kulutus on sähköenergiaa, jota ei ole käytetty rakennusten lämmittämiseen tai teollisiin prosesseihin.