Hiilinielut ilmastonmuutoksen hillinnässä 6.2.2019 Tampere

Ohjelma

Ministeri Kimmo Tiilikaisen videotervehdys

Ilmastopolitiikan lähiajan näkymät hiilinielujen näkökulmasta, Juhani Tirkkonen, Työ- ja elinkeinoministeriö

Kasvihuonekaasujen laskenta ja hiilivirtojen mallinnus, Aleksi Lehtonen, LUKE

Hiilineutraali Pirkanmaa, Soili Ingelin, Pirkanmaan ELY-keskus

WWF:n puheenvuoro, Jussi Nikula, WWF

Maa- ja metsätalouden hiilinielut, Markus Nissinen, MTK

Bioenergia ry:n puheenvuoro, Erika Lahti, Bioenergia ry

Biopolttolaitosten hiilensidontatekniikat, Antti Arasto, VTT

Hiilidioksidin talteenotto ilmakehästä, Tero Tynjälä, LUT