Polttopuun käyttö pientaloissa on kasvanut erityisesti Pirkanmaalla

Pirkanmaalla polttopuuta käytettiin ylivoimaisesti eniten Suomen maakunnista, kertoo energia-asiantuntija Juha Hiitelä Suomen metsäkeskuksesta Pirkanmaalta. Kokonaiskäyttö oli n. 0,7 miljoonaa kuutiometriä Pirkanmaalla. Erityisen ilahduttavaa on maatilojen ja pientalojen metsähakkeen käytön lisäys, joka on tuplaantunut edellisestä tutkimuksesta ja on jo yli 100 000 kuutiota. Monivuotinen edistämistyö tuottaa tulosta Pirkanmaalla Juha toteaa. Seuraavaksi eniten metsähaketta käytettiin maatiloilla ja pientaloissa Etelä-pohjanmaalla 72 000 kuutiota. (Lähde: Luonnonvarakeskuksen tutkimus)

Suomessa käytettiin pientaloissa Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilaston mukaan lämmityskaudella 2016/2017 yhteensä 6,9 miljoonaa kiintokuutiometriä polttopuuta. Siitä oli klapeja ja halkoja yhteensä 5,9 miljoonaa kuutiometriä ja haketta 0,6 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi poltettiin erilaista kierrätys- ja sivutuotepuuta sekä pellettejä. Keskimääräinen käyttäjä kulutti puuta yhteensä 4,8 kuutiometriä vuodessa.

  • Pientaloissa käytetyn polttopuun energiasisältö oli 15,3 terawattituntia. Sen merkitys energian kokonaiskulutuksessa oli vuonna 2017 samaa suuruusluokkaa kuin lämpö- ja voimalaitosten metsähakkeen (14,3 TWh), vesivoiman (14,6 TWh) tai turpeen (15,6 TWh) energiakäytön.
  • Tilasto perustuu noin 4 100 pientalon asukkaiden tai omistajien antamiin tietoihin. Polttopuun määrä mitataan tavallisesti pino- tai irtokuutiometreinä, mutta Luke tilastoi puumäärät kuorellisina kiintokuutiometreinä.

Lisätietoja

Suomen metsäkeskus
Juha Hiitelä, energia-asiantuntija
045 6767 340
juha.hiitela@metsakeskus.fi

 

Liite; Luonnonvarakeskuksen polttopuun käyttötilasto 2016/2017

 

 

 

 

 

 

 

Biobisnes-innovaatiot Pirkanmaalla

11.6. järjestetty seminaari keräsi yli 70 kiinnostunutta henkilöä.  Tapahtumassa esiteltiin  Pirkanmaan tämän hetken kiinnostavimmat uusiutuvaa energiaa ja siihen liittyviä teknologioita hyödyntävät hankkeet.  Tilaisuuden avasi biotalouteen perehtynyt kansanedustaja ja talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari.  Muina luennoitsijoina toimivat Pirkanmaan kärkihankkeita toteuttavien yritysten edustajat.  Mukana olivat mm. Pirkanmaan Jätehuolto, Lempäälän Energia, Punkalaitumen Bioenergiayhtiö.  Seminaarin materiaalit ovat saatavilla Biobisnestä Pirkanmaalle hankkeen nettisivulta biobisnestä.fi/seminaarimateriaalit.